Nasze działania

Nasze działania rozpoczęliśmy już w październiku 2014 roku. Podczas seminarium kontaktowego w Krakowie znalazłyśmy partnerów do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Nasze działania obejmowały:

  • realizacja projektu eTwinning "Bezpieczne @-y" (m. in. mapa myśli, gadające zdjęcia, komiksy, logo, chmury wyrazowe, sonda),
  • przygotowanie prezentacji multimedialnych na lekcjach informatyki przez wszystkich uczniów klas 2 i 3,
  • konkursy: na prezentację multimedialną oraz plakat pod hasłem "Razem tworzymy lepszy Internet",
  • happening dla uczniów ze szkoły podstawowej,
  • apel dla gimnazjalistów,
  • przygotowanie ulotek,
  • przygotowanie gazetki ściennej,
  • akcja informacyjna na stronie internetowej szkoły, stronie biblioteki szkolnej oraz szkolnym telebimie.