DBI

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. 

OKDBI

Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

Zaprasza instytucje rządowe i pozarządowe, organizacje społeczne, szkoły, firmy, przedstawicieli mediów oraz inne podmioty chcące działać na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu do współpracy w ramach Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Nasza szkoła wstąpiła do tej Koalicji wiele lat temu.

Safer Internet

Program Komisji Europejskiej Safer Internet uruchomiony został w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu prowadzone są również działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie.